1 Generelt

Salgsbetingelsene (som man godkjenner ved opprettelse av konto) gjelder for salg av varer og tjenester på Norlog.no til forbrukere.

Selger: Norlog (Norlog AS).

Kjøper: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen,
og blir i det følgende benevnt du, deg eller kunde.

Norlog.no: Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.norlog.no.

På norlog.no kan du kjøpe varer direkte av Norlog AS. For å utføre kjøp på Norlog.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen,
og følge disse i sin helhet. 

Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse,
utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Er du under 18 år, kan du bare handle, hvis du har eget bankkort (debetkort) som kan brukes til det.
Du kan ikke benytte de andre betalingsmåtene som gjelder (se for eksempel punkt 4).
Du kan få en foresatt til å gjøre handelen for deg.

Vi leverer kun til Fastlands-Norge og Svalbard. 

Norlog AS vil ta betalt for varer med mva.

Alle varer levert av Norlog AS kan brukes i Norge.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, 
e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

2 Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss.
Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk,
vår markedsføring eller på annen måte.
Vi forbeholder oss retten til å kansellere en ordre eller deler av den, dersom den avviker fra det vi har tilbudt i vår nettbutikk,
vår markedsføring eller på annen måte ikke samsvarer med tilbud gitt av oss, f.eks. ved antallsbegrensninger ol. 

Forbrukere har rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.
Norlog AS er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved utsjekk fra kassen, se også punkt 3 nedenfor.
Vi forbeholder oss muligheten til å slette ordren om det har skjedd en feil i systemet som gjør at prisen på varen er av vesentlig feil.
Ved avvik på vårt lager eller hvis en vare er utsolgt kan din bestilling, eller deler av den bli kansellert.
Ved en slik situasjon vi du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

Norlog AS vil sende en ordrebekreftelse når bestillingen er foretatt.
Selger må deretter gi deg beskjed, hvis noe er utsolgt. 

3 Priser

I nettbutikken kan du velge om du skal se priser inkl. eller eks. MVA.
Totalkostnaden for kjøpet vil komme frem før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet,
som utgifter til porto og frakt.

Ved kjøp av varer fra Norlog AS til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva.,
som evt. må refunderes i etterkant.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp,
som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.
Vi tar også forbehold om at skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse i nettbutikken,
markedsføring eller lignende kan føre til at Norlog AS ensidig kan slette, avvise eller tilbakekalle ordre.
Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

4 Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved checkout gjøres opp gjennom debet- eller kredittkort, med faktura eller Klarna-checkout.

Ved valg av faktura fra Norlog AS vil det bli gjort en kredittsjekk og gjenpartsbrev sendes dermed elektronisk eller per post.
Dersom kreditten innvilges vil faktura sendes per e-post når varene sendes fra oss.
Blir ikke kreditten godkjent, så vil du motta en faktura med krav om forskuddsbetaling.
Blir ikke forskuddet betalt innen 13 dager, så vil ordren automatisk slettes fra Norlog AS sitt system.
Fakturaen har som standard 14 dagers betalingsfrist.
Ved manglende betaling tilkommer det et purregebyr (privatkunder kr 35,-) (bedriftskunder 100,-) samt forsinkelsesrenter på etter sats fra Finansdepartementet.
Ved fortsatt utelatt betaling sendes et inkassovarsel og kravet oversendes inkasso etter enhver tid gjeldende bestemmelser.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling, det vil si ved fullføring av checkout.
Kortet blir belastet samme dag som forsendelsen blir sendt.

Har du et organisasjonsnummer kan du velge Nordea Finance som betalingsløsning.
Da vil det bli opprettet en leasing søknad som Nordea Finance må godkjenne.
Norlog AS vil kontakte kjøper når selger har fått svar på søknaden fra Nordea.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.
Det vil si at varene som kommer i retur vil bli kreditert, men frakt tur/retur vil fortsatt stå åpent på faktura.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

5 Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Norlog AS må anses som veiledende.
Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager.
Selger forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel. 

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Norlog AS gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det,
sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Blir leveringen forsinket har du rett til å heve kjøpet.
Ved heving av kjøp grunnet forsinket levering, vil vi tilbakebetale kjøpesummen innen 14 dager.
Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling.

Levering av produktene skjer på den måte og på det sted som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor).
Norlog har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse og betalt for produktet(ene)

For hjemlevering må du være hjemme for å signere for levering.
Produkter som sendes som stykkgods leveres til avtalt adresse.
Du blir oppringt på telefonnummer som ligger på bestillingen før levering.
Du er ansvarlig for at det er noen til stede som kan motta leveransen. 

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen.
Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.
Hvis det under transport har oppstått skade på sendingen, eller det du har mottatt ikke stemmer overens med det du har bestilt, kontakte Norlog AS så raskt som mulig.
Ta vare på emballasje og produkt til saken er ferdig behandlet og du har fått tilbakemelding fra oss. 

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

6 Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer (se unntak i siste avsnitt).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir selgeren av leveransen melding om dette.
Varen må sendes til oss senest 14 dager etter at du mottar varen.

Ta kontakt og informer om at du ønsker å benytte angreretten. Vi kan kontaktes på telefon 47 87 50 00 eller e-post: info@norlog.no. 

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger av produktet i samme mengde og stand som du mottok den.
Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi.
Kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til Selgeren innen rimelig tid ved bruk av angreretten. 
Kjøperen har risikoen for transporten av varen tilbake til Selgeren.

Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, etc.
Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres.
Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger har mottatt angremeldingen.
Likevel ikke før 2 dager etter at Selgeren har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Selger. 
Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen.
Returen skal gjøres til selger i samsvar med gjeldede vilkår. 

Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling,
om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling ved benyttet betalingsmetode.

Unntak fra angreretten er varer som er spesialbestilt eller spesiallaget etter kjøpers valg. Spesialbestilte varer er varer som ikke inngår i vårt vanlige sortiment. Varer som er spesiallaget er varer som må tilpasses spesifikke behov som kjøper eventuelt måtte ha.

Åpent kjøp

I tillegg til den lovpålagte angreretten har du 60 dagers åpent kjøp hos Norlog AS fra du har mottatt produktet.

Den utvidede angreretten gjelder kun på maskiner. (ikke motorsager).
Skjæreutstyr og forbruksmateriell omfattes ikke av åpent kjøp.
Spesialbestilte maskiner og utstyr som bestilles sepsifikt etter ønske fra deg omfattes ikke av denne utvidede angreretten.
Har du et produkt du ønsker å returnere så ta kontakt så hjelper vi deg.

Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling, når returen er mottatt.

7 Retur

Ønsker du å sende en retur kan du registrere returen under kundesenter og retur.
Du kan også kontakte Norlog AS på telefon (47 87 50 00) eller epost (info@norlog.no).
Tar du kontakt direkte med Norlog AS, så er det fint om du kan referere til et fakturanummer eller ordrenummer.
Når returen er opprettet hos Norlog AS, så vil du motta en returbekreftelse på epost.
Returbekreftelsen skal alltid legges ved returforsendelsen.
Returfrakt dekkes av kunde, så lenge det ikke er feil fra Norlog AS sin side.
For uavhentede sendinger som returneres fra hentested blir kunde belastet fraktkostnad.

8 Reklamasjon og garanti

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den,
gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon).
Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen.
Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen.
Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år.
Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes selgeren muntlig eller skriftlig.
Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes selgere skriftlig på mail til info@norlog.no.
Vi kan også kontaktes på telefon 47 87 50 00.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side,
og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

1.    holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
2.    under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
3.    under visse forutsetninger kreve prisavslag
4.    under visse forutsetninger kreve erstatning
5.    kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel,
og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren,
betaler selgeren ikke disse utgiftene.

Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.

Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme feil.
Ved samme feil 3 ganger kan kjøper kreve penger tilbake.
Beløpet vil tilbakebetales innen 14 dager.

Selgeren står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.

Hvis selger sender ditt produkt videre til servicepartner, kan servicepartner ta kontakt med deg som kunde direkte.

Dersom du ber oss slette din kundekonto, slettes også all kjøpshistorikk.
Det er viktig at du tar vare på kvitteringer for dine kjøp i forbindelse med eventuell fremtidig reklamasjon.
Uten kvittering kan ikke garanti/reklamasjon benyttes.
Dersom det etter sletting av kundekonto skulle oppstå behov for retur av vare til oss i forbindelse med reklamasjon, må det opprettes en ny kundekonto for at vi skal ha mulighet til å håndtere reklamasjonen.

9 Betaling med kort

Vi forplikter oss i utgangspunktet ikke til å oppbevare kortnummer utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning,
oppheving av reservasjon og kreditering.
 

11 Personalisering og profilering

Ved å akseptere salgsbetingelsene og bli en kunde hos Norlog godtar du at vi personaliserer innholdet på web-siden basert på dine bevegelser og historikk,
samt at dataene brukes til å legge deg inn i en interesse gruppe, slik at du mottar relevant markedsføring på eksterne web sider.

Dette gjør vi ved hjelp av eksterne og interne informasjonskapsler og systemer, blant annet ved å analysere info om hvordan du benytter nettstedet,
hvilke produkter du ser på, hva du har kjøpt og hva du er interessert i.

13 Salgspant

Norlog AS har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen,
inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

14 Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Norlog AS er ansvarlig for betaling av de ytelser Norlog AS leverer i henhold til nærværende vilkår.
Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så lenge det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Norlog AS sin side.
Du som kunde er også ansvarlig for å sikre at opplysninger som er oppgitt på din konto er korrekte.
Disse opplysningene kan administreres på «min side».
Endringer i navn må gjøres ved å kontakte vårt kundesenter.