Tabellen under viser de forskjellige modellene til Mus-Max og den tekniske dataen på hver enkelt flishugger.

*     Avhengig av trekvalitet
**   Avhengig av tilbehør og monteringsdeler (vekt er uten kran og tilleggsdeler)
*** Avhengig av ekstrautstyr kan det være nødvendig med flere aksler. 

Mus-Max Hack-Truck