Velg visning:
Du har valgt:

Kjedepakker

Kjedepakker som er tilpasser kjedesagbruk.
Kjedene er slipt med 5-10 graders skjærevinkel.
Dette gir en meget fin overflate på materialet du skjærer.