Anbefalt verneutstyr ved bruk av motorsag og motorryddesag ved skogsarbeid

Godkjent av Skogbrukets HMS-utvalg.

I tilknytning til skogsarbeid anbefaler Skogbrukets HMS-utvalg at følgende
personlig verneutstyr brukes:

Ved bruk av motorsag:
- Godkjente vernestøvler.
- Godkjent vernebukse.
- Godkjent hjelm påmontert godkjent hørselvern og visir/vernebriller.
- Signalfarget jakke.
- Enkeltmannspakke og/eller førstehjelpskrin tilgjengelig på arbeidsstedet.

Ved bruk av motorryddesag:
- Godkjent hjelm påmontert godkjent hørselvern og visir/vernebriller.
- Fottøy med godt gripmønster.
- Signalfarget jakke.
- Enkeltmannspakke og/eller førstehjelpskrin tilgjengelig på arbeidsstedet.

Godkjenning innebærer:
Felles for alle godkjente produkter er at disse skal være CE-merket.
I tillegg skal de være merket i henhold til europeisk standard (EN):
- Vernestøvler: EN 381-6, eller EN 345-2
- Vernebukse: EN 381-5
- Hjelm: EN 397, hørselvern: EN 352

Plikt til å bruke verneutstyr:
Arbeidsgiver plikter å stille personlig verneutstyr til rådighet for arbeidstaker, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2. 2.
Arbeidstakerens plikt til å bruke påbudt verneutstyr fremgår av arbeidsmiljøloven § 2-3. 2a.
Hvis en arbeidstaker nekter å bruke påbudt verneutstyr kan det i ytterste fall være oppsigelsesgrunn.

Alenearbeid anbefales ikke
Hvis alenearbeid likevel inntreffer må tilfredsstillende kommunikasjonsutstyr medbringes.