Tilvekstbor i skogbruket

Tilvekstbor gir ny vekst i skogbruket

I en tid hvor bærekraft og miljøvennlige løsninger blir stadig viktigere, har tilvekstbor fått økt oppmerksomhet innen skogbruk. Tilvekstbor er et verktøy som hjelper skogbrukere med å maksimere verdiskapningen fra skogen. Denne artikkelen vil gi en oversikt over tilvekstbor, hvordan det fungerer og hvordan det kan bidra til et mer effektivt og bærekraftig skogbruk.

Hva er tilvekstbor?

I en tid hvor bærekraft og miljøvennlige løsninger blir stadig viktigere, har tilvekstbor fått økt oppmerksomhet innen skogbruk. Men hva er egentlig fordelene med et tilvekstbor og hvordan velger du riktig type?
Denne artikkelen vil gi en oversikt over tilvekstbor, hvordan du velger riktig type og hvordan det kan bidra til et mer effektivt og bærekraftig skogbruk.

Fordeler med tilvekstbor:

 1. Nøyaktig aldersbestemmelse: Tilvekstbor gir en nøyaktig måling av treets alder ved å telle antall årringer i kjerneprøven. Dette er viktig for å kunne vurdere treets verdi og potensiale for videre vekst.
 2. Estimering av volum og biomasse: Ved å kombinere informasjonen fra tilvekstbor med treets diameter og høyde, kan man estimere volum og biomasse. Dette gir verdifull informasjon for skogforvaltning og beslutningstaking knyttet til høsting og planting av trær.
 3. Overvåking av skogens helse: Tilvekstbor kan også brukes til å overvåke skogens helse og tilstand. Ujevn eller redusert årringsvekst kan indikere stressfaktorer som sykdom, skadedyr eller klimaendringer.
 4. Bærekraftig skogbruk: Tilvekstbor bidrar til bærekraftig skogbruk ved å gi skogbrukere innsikt i skogens vekst og utvikling. Dette gjør det mulig å tilpasse forvaltningsstrategier for å sikre en sunn og produktiv skog for fremtiden.
 5. Minimal skade på trærne: Tilvekstbor lager små hull i trestammen som forårsaker minimal skade på treets helse og vekst. Dette gjør det til et miljøvennlig verktøy for skogbruk.

Tilvekstbor er et nyttig verktøy som gir skogbrukere verdifull informasjon om treets vekst og alder. Det hjelper til med å fremme bærekraftig skogbruk ved å gi innsikt i skogens helse og utvikling, og bidrar til en mer effektiv og miljøvennlig forvaltning av skogen.

Bør man velge 2- eller 3skjærs tilveksbor?

Valget mellom et 2-skjærs og 3-skjærs tilvekstbor avhenger av flere faktorer, som arten av trær du jobber med og dine personlige preferanser. Her er noen nøkkelforskjeller mellom de to typene tilvekstbor og hvordan de kan påvirke beslutningen din:

 1. Inntrengingsevne: 2-skjærs tilvekstbor har generelt bedre Inntrengingsevn, spesielt i hardt og tett trevirke. Dette kan være en fordel når du jobber med treslag som har hard ved, som eik og ask. På den annen side har 3-skjærs tilvekstbor mindre penetreringsevne, men det gir en jevnere og renere kjerneprøve.
 2. Kjerneprøvekvalitet: 3-skjærs tilvekstbor er kjent for å gi en høyere kvalitet på kjerneprøven sammenlignet med 2-skjærs. Dette skyldes at det tredje skjæret gir en bedre støtte og stabilisering av kjerneprøven under boringen, noe som resulterer i en jevnere og mer intakt prøve. Dette kan være viktig når man ønsker å analysere årringene nøye og få en nøyaktig alders- og tilvekstmåling.
 3. Valg av tilvekstbor: Valget mellom 2- og 3-skjærs tilvekstbor bør tas basert på dine spesifikke behov og type trær du jobber med. Hvis du arbeider med hardere treslag og trenger bedre penetreringsevne, kan et 2-skjærs tilvekstbor være et bedre valg. Hvis du derimot prioriterer en høyere kvalitet på kjerneprøven og enklere bruk, kan et 3-skjærs tilvekstbor være mer egnet.
  2-skjærs harde treslag eks. bøk og eik.
  3-skjærs bløte treslag eks. furu og gran

 

2-skjærs 3-skjærs
Bøk Furu
Eik Gran
Ask Osp
Lønn Gråor

 

Tresortees hardhet bestemmes bl.a. ut fra Brinell-skalaen. Dette er en skala som går fra 1,6-7,0. Hvor 7,0 anses for å være det hardeste materialet. En 10mm stålkule presses mot treet med 100kg belastning, deretter evalueres avtrykket mot en formel. Høyere verdi er likt hardere tre.