Dust Remover båndsagblad

Det har i lengre tid vært etterspurt noe nytt på båndsagblad markedet.
Nå kan vi med glede meddele at Norlog i samarbeid med Håkansson kan lansere det nye “Dust Remover“ båndsagbladet!

Fordeler med Dust Remover

Som navnet tilsier fjerner sagbladet mer av sagflisen som vanligvis ligger igjen i sagsnittet.
Med denne egenskapen får du et renere sagvirke som er lettere å tørke.

Det er ofte en utfordring at det ligger igjen mye sagspon på materialet.
Spesielt ved saging av Løv-virke.
Dust Remover har en annen utfordring på tennene som gjør at den kvitter seg med sagspon på en mer effektiv måte.

Sagspon hindrer effektiv tørking og kan i verstefall produsere mugg i tørkestabelen.
Dust Remover er spesielt effektivt på løv-virke.
Løv-virke har finere fiberstruktur, sagflisa blir finere og vanskeligere å fjerne fra planken.
Dust remover fjerner mer av sagflisa og planken blir nesten helt fri for sagflis.

I tillegg har Dust Remover den egenskapen at det støyer mindre.
Bladet kan slipes på Grindlux 4000 båndsliper.