Verneklasser - hvordan fungerer sagbeskyttelsen?

Hvordan fungerer egentlig sagbeskyttelsen? Sagbeskyttelsen er plassert mellom ytterstoffet og foret, som består av flere lag med løst vevde og svært lange tynne rivebestandige tråder. Skjærer kjedet gjennom det øverste laget av sagbeskyttelsen – vil trådene løse ut og blokkere tannhjulet, noe som stopper/bremser kjedet. I en bukse med verneinnlegg består verneinnlegget av flere lag og er lett og pustende. Hvis sagkjedet kommer i kontakt med verneinnlegget – trekker kjedet ut fibrene som gir det motstand og samtidig blokkerer tannhjulet. Dermed stopper kjedet – og faren for skade blir betydelig redusert.

Antall verneinnlegg er ikke en garanti for sikkerhet, men mer en garanti for kvaliteten. Jo færre lag, jo høyere er kvaliteten på den tekniske konstruksjonen. Den multielastiske sagbeskyttelsen som har 5-6 lag har vist deg å være ekstremt sikker i KWFs tester. Dette skyldes utvilsomt at noe av energien som kommer fra hastigheten på kjedet blir eliminert av det elastiske materialet. Viktige merker: Se etter sertifiseringen og disse merkene på dine verneklær. 

EN 381-5: Vernebukser

EN 381-5 er normen for beskyttelsesklær med sag- og benbeskyttelse også kalt vernebukser. Arbeider du i skogen med skogsarbeid – bør du ha arbeidsklær med denne sertifiseringen. 

EN 381-5 klassifiseres etter kjedehastighet: 

- Klasse 0 – beskytter ved kjedehastighet på 16 m/s
- Klasse 1 – beskytter ved kjedehastighet på 20 m/s
- Klasse 2 – beskytter ved kjedehastighet på 24 m/s
- Klasse 3 – beskytter ved kjedehastighet på 28 m/s
- Klasse 4 – beskytter ved kjedehastighet på 32 m/s
 

0

 

Vernebukser finnes i tillegg til de forskjellige sagbeskyttelsesklassene – i tre forskjellige varianter – som er klassifisert etter dekningsgraden til sagbeskyttelsen. 

- Type A: Dekker fronten mellom sidesømmene (180°) og ytterligere 5 cm på utsiden av venstre ben og 5cm på innsiden av høyre ben. Sagbeskyttelsen starter maksimalt 5cm fra enden av leggen og slutter minst 30cm over grenen. 

- Type B: Identisk som type A – men har dessuten ytterligere en 5cm bred beskyttelse på innsiden av venstre ben.   

- Type C: Sagbeskyttelse rundt hele benet (360°) opp til midten av baksiden av låret. Disse er beregnet for bruk av personer som normalt ikke jobber med motorsager eller i eksepsjonelle situasjoner. 
 

0

EN 381-11: Vernejakker

Bildene illustrerer den beskyttende funksjonen til sagbeskyttelsen i jakkene i henhold til standard EN 381-11. 

Standard: På både for- og baksiden av jakken definerer standarden minimumsarealet som sagbeskyttelsen må dekke på skuldre, armer og bryst. På fremsiden av armene skal sagbeskyttelsen dekke minst 80% av overflaten og den ubeskyttede delen av armene må ikke overstige 70mm. 

Standard + beskyttelse for mage: Sagbeskyttende jakker brukes i økende grad av arbeidere på serviceplattformer, under sporadisk bruk av motorsag eller under farlige arbeidsforhold. I prinsippet er konseptet det samme som standard – men med en ekstra beskyttelse for magen (se bilde). 
 

0

0

EN ISO 17249: Vernestøvler

En sagvernstøvel er alltid en vernesko først og fremst. En sagvernstøvel som oppfyller standarden EN ISO 17249 oppfyller automatisk beskyttelsesstandarden EN ISO 20345. Derfor trenger ikke en sagvernstøvel være merket EN ISO 20345. 

Vernestøvler deles inn i tre ulike sagvernklasser/sagvernbeskyttelse klasse 0-3. 

- Klasse 0: 16 m/sek
- Klasse 1: 20 m/sek
- Klasse 2: 24 m/sek
- Klasse 3: 28 m/sek
 

0

0

EN ISO 20471: Varselklær

Standarden spesifiserer kravene på klærne som signaliserer brukerens tilstedeværelse visuelt. Ytelseskravene gjelder farge samt refleksjon på minimumsflater og plassering av disse. Det er 3 forskjellige klasser og klasse 3 er den høyeste klassen. 

Hele det fluoriserende området må være minst:

- Klasse 1: 0,14m2 og 0,10m2 reflekterende materiale.  
- Klasse 2: 0,5m2 og 0,13m2 reflekterende materiale. 
- Klasse 3: 0,8m2 og 0,2m2 reflekterende materiale.
 

0