Bekjempe barkbiller

Effektiv barkbillefelle Novefella

Nordforest NoveFella det siste tilskuddet i Norlogs sortiment mot barkbille bekjempning. Den er holdbar i flere sesonger, tåler vinterklimaet, er enkel å montere, lade, og tømme. Den store gjennomsiktige fangstkoppen rommer ca. 60000 stk. barkbiller.
Granbarkbillen IPS Typographus er den innsekten som gjør mest skade på stående frisk granskog og som under store angrep kan forårsake ufattelige skader for mange titalls millioner kroner. Barkbillene overvintrer på marken og svermer når temperaturen når opp i +15C-+20C. Den første svermingen er aller viktigst å prøve å begrense. Ved å bruke feller og feromoner har skogeieren et alternativ når man ikke rekker å ta ut skog som er skadet.  

Enkel å montere

Nordforest NoveFella er letthåndterlig og kan med det medfølgende jordspydet enkelt slåes fast i marken, alternativt spikres fast i en stubbe. Den lades gjennom å feste et snøre i feromon- posen som så senkes ned i bærestolpen. Fangstkoppen er stor og gjennomsiktig med bra ventilasjon som motvirker forråtnelse av barkbillene som er fanget. Den kan til og med sees på avstand med kikkert. En stor fordel med fellen er den kompakte forpakningen noe som innebærer mindre miljøpåvirkning igjennom lavere transportvolum. Den gjennomsiktige fangstkoppen gjør det lett å se om når det er behov for å tømme beholderen.

Tidspunkt for bekjempelse

Barkbillefellene plasseres ut i slutten av April, begynnelsen av Mai avhengig av temperatur og geografisk plassering. Barkbillene svermer to, og iblant til og med tre ganger på ett år. For best effekt i bekjempelsen anbefales 10 stk. feller pr. 10dekar angrepet skog, de plasseres ut gruppevis ca. 25-30m fra skogkanten med gran og på nye hogstflater eller ved stormfelt skog.
 

Ikke plasser fellene inne i skogen!

En komplett Nordforest NoveFella består av syv deler: topphatt, monteringsstolpe, oppsamlingskopp, 10stk trakter og distansekors, låseklips, jordspyd og bruksanvisning.

Størrelse: 1,5m lang. Vekt: 1,9kg. 
Leveres i pakker med 5stk. Vekt ca. 10kg.