Hvordan stramme båndsagblad

Å stramme båndsagbladet riktig på et båndsagbruk er viktig for å oppnå nøyaktige sagsnitt og unngå bølgeskur. For lite stramming av båndsagbladet er en av de største grunnene til bølgeskur.
Prosedyren kan variere litt avhengig av merke og modell på sagbruket, men her får du vite hvordan du strammer båndsagbladet på Norwood båndsagbruk.

Sikkerhet er viktig

Derfor skal du sikre at båndsagbruket er slått av. Hvis det er el-motor på sagbruket kobles det fra strømkilde. Slik sikrer du at det ikke starter uventet mens du arbeider med båndsagbladet. Inspiser båndsagbladet for skader eller annen slitasje før du strammer det. Er bladet skadet eller slitt, så bytter du sagbladet. 

På de første modellene av LMPRO og LM26-29 er det gummi puck istedenfor spiralfjær. Da strammer du 4-6 halv omdr. på T-håndtaket i fra det punktet du kjenner at strammingen tar tak.

Sjekk alltid spissinga etter stramming av sagbladet

Etter at du har strammet båndsagbladet er det viktig å sjekke spissinga. Roter for hånd båndhjulene 3- omdreininger. Sagbladet ligger rett når du ser hele tannprofilen foran hjulet. Det skal være likt på begge sider. Husk å slakke ned stramminga når spissingen skal justeres, ellers bøyes skulder- bolten. En indikator på at skulderbolten er bøyd er at bladet har lett for å hoppe av. Skulderbolten er den svarte umbraco-skruven som går igjennom bandhjulsakslingene. På alle sagbrukene skal den bakre styringen ha en avstand på 3-5mm til bakkant av sagbladet. Spissinga av båndsaghjulene må sjekkes, og justeres med jevne mellomrom. En huskeregel kan være å sjekke dette når du skifter til en ny batch med blad, da de kan variere litt på lengden.

Vedlikehold av strammemekanisme

Som skrevet tidligere i artikkelen er det viktig å rengjøre å smøre inn T-håndtaket og strammekasseten med jevne mellomrom.
Demonter strammemekanismen helt, slik at du får smørt inn hele kassetten. Når T-håndtaket og stramminga går lett vil du lettere kjenne at T-håndtaket botner og du får rett stramming. Vi anbefaler å gjøre dette minimum en gang i året.